Spårtävling och spårträning med din hund

Spår med en hund går ut på att hunden ska följa en markbunden vittring av en människa, samtidigt som den är kopplas i en spårlina till föraren. Det här är ofta en intressant och populär aktivitet för både hund och ägare. Som med allt annat kan hundens vittring och spårning tränas upp. Hunden övar då upp sin koncentrationsförmåga, samtidigt som kropp och muskler tränas. Om du vill börja spårträna din hund är det viktigt att du motiverar den till att följa ett visst spår, till exempel pinnar som du tidigare har lagt ut i en viss ordning. För att hunden ska motiveras att spåra just dem krävs någon form av belöning när den gör rätt, kanske får den en liten leksak eller en godisbit? Förutom spårträning finns också spårtävling.

Spårtävling innebär att hunden ska vittra människor

 

Är du redo för spårtävling?

Det krävs tålamod att träna upp sin hund i spår, men känner du att du har kommit en bra bit på vägen och vill börja tävla i det? Spårtävling är väldigt roligt! Spårtävling tillhör tävlingsgrenen bruksprov, där alla hundar registrerade i SKK (Svenska Kennelklubben) får delta. Kortfattat går tävlingarna ut på att din hund ska följa ett förutbestämt spår, där en människa har gått. Det finns allt från nybörjarnivåer till elitnivåer inom spårtävling. Går det riktigt bra för dig och din hund finns möjligheten att tävla i SM. Ju högre nivå du tävlar på, desto längre sträcka ska hunden spåra. Dessutom blir själva spåret äldre och äldre ju duktigare du och hunden är.

Det finns alltid olika regler för att delta i spårtävling med sin hund. Kolla alltid upp med Svenska Brukshundsklubben, alternativt din lokala klubb, vilka regler som gäller och att du uppfyller dem. Kom också ihåg att spårtävlingar inte är det viktigaste – spårning med din hund utvecklar ert band sinsemellan och framför allt utvecklar det hundens fysik och mentalitet. Glöm inte bort att alltid ha roligt!